• Elevi impactați: 91 elevi
 • Grupa de învățământ: Ciclu primar
 • Urgența alertei: Foarte urgenta
 • Unitatea scolara:ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COCORĂȘTII COLȚ
 • Nevoi menționate: Electronice
Problema sesizată

Școala Gimnazială, comuna Cocorăștii Colț, deși situată în mediul rural, având o populație școlară puțin numeroasă (câte o clasă pentru fiecare an de studiu), mulți elevi provenind din familii cu venituri modeste (mărturie stau zecile de beneficiari de burse sociale și de rechizite gratuite, constituind aproape un sfert din numărul total de elevi), tinde să ofere elevilor săi toate facilitățile de care beneficiază elevii din școlile situate în mediul urban.

Astfel, pe lângă spațiile în care se desfășoară activitățile educative, spații ce asigură confortul ambiental necesar, alături de cadrele didactice titulare, în proporție de 100% la învățământul primar, considerăm că un factor care ar contribui semnificativ la creșterea calității actului educațional îl constituie utilizarea tehnologiei moderne în procesul de învățământ.  La ciclul primar, activitățile desfășurate ar putea fi optimizate prin utilizarea tablelor inteligente.

Odată cu introducerea manualelor digitale în școlile din România, în anul 2014, s-a constituit premisa unui proces educațional inovativ nu doar prin multitudinea și varietatea conținuturilor educaționale, ci și prin modul în care acestea sunt percepute de către elevii de toate vârstele, în special de cei din ciclul primar și de elevii cu cerințe educaționale speciale.

Includerea în procesul educaţional a manualelor digitale a urmărit consolidarea principiilor de instruire modernă, prin adăugarea verigii lipsă între componentele hardware, software şi de comunicaţii, utilizate în sistemul de învăţământ preuniversitar.

Manualele digitale oferă exerciţii interactive, jocuri educaţionale, posibilitatea interacțiunii elevului cu un personaj animat, vizionarea unor animaţii, experimente explicate, filme şi simulări.  Diversificarea conţinuturilor și prezentarea cât mai variată a acestora, cât mai aproape de interesul pe care elevii îl manifestă față de tehnologie, a creat noi oportunităţi pentru individualizarea procesului de instruire, noi posibilităţi de aplicare cât mai eficientă a tehnologiilor pedagogice moderne, centrate pe elev.

Asfel, manualele digitale utilizate împreună cu tablele inteligente, asigură sporirea atractivității activităților didactice în rândul elevilor, motivându-i pe aceștia să participe cu interes la lecțiile structurate astfel încât să se dezvolte la elevi toate cele opt competențe – cheie europene.

Experiența școlii online, în cadrul căreia elevii au avut ocazia să își valorifice competențele deținute în domeniul digital și să participe la activități desfășurate exclusiv bazându-se pe tehnologia informatică, ne impune continuarea menținerii tehnologiei, fiind aproape imposibil să ne întoarcem la lecțiile tradiționale, fără ca elevii să-și piardă entuziasmul.

Pe lângă utilizarea manualelor digitale care prezintă, față de manualele tipărite, avantajele menționate mai sus, tablele inteligente permit continuarea dezvoltării competențelor digitale, a celor de comunicare, precum și a competențelor matematice și tehnologice de bază, în special.

Existența în fiecare dintre cele 7 săli de clasă, destinate elevilor din ciclul primar, a câte unei table inteligente, ar permite implementarea cu succes a unei discipline opționale (Curriculum la Decizia Școlii) de informatică și TIC care are veni în sprijinul elevilor, pregătindu-i pe aceștia pentru diciplina de studiu care, începând din clasa a V-a, face parte din trunchiul comun al planului cadru pentru gimnaziu.

De asemenea, dotarea cu o tablă inteligentă a cabinetului în care își desfășoară activitatea elevii cu cerințe educaționale speciale, îndrumați de cei doi profesori itineranți care activează în școala noastră, ar permite accesibilizarea resurselor didactice deschise existente în mediul virtual online.

Un alt obiectiv care ar putea fi atins, dacă școala ar deține table inteligente, l-ar constitui oferirea unor cursuri pentru membrii comunității locale care au abandonat școala înainte de a absolvi învățământul obligatoriu (prin programul A Doua Șansă), de către cadrele didactice din școală, în regim de voluntariat.

Modernizându-se instrumentarul informatic al elevilor şi al cadrelor didactice, reformarea acestuia în concordanță cu cerinţele societăţii informaţionale, crearea unui mediu informaţional digital favorabil şi prietenos, determină realizarea unei instruiri de calitate.

Demersuri realizate

Introducerea tehnologiei în cadrul activităților educative, cu scopul de a valorifica potențialul a cât mai multor resurse didactice care să susțină învățarea, este un drum anevoios, în cazul unei școli mici din mediul rural, așa cum este și cazul școlii noastre.

În scopul oferirii de servicii de internet de calitate superioară, prin fibră optică, Școala Gimnazială, comuna Cocorăștii Colț este inclusă în programul WiFi Campus derulat în parteneriat cu Telekom.

Până în acest moment, cu sprijinul administrației locale, sălile de clasă au fost dotate cu videoproiector și laptop care să permită realizarea și/sau redarea materialelor didactice audio - video.

În acest scop, cadrele didactice au participat la diverse programe de formare, dobândind competențele necesare pentru proiectarea și implementarea unor activități didactice care să asigure educație de calitate, în conformitate cu cerințele actuale.  „Profesor în online”, oferit de Digital Nation, „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, formatori: CCD Giurgiu, CCD Prahova, „Intensiv de educație digitală” desfășurat de Asociația Techsoup, cu sprijinul Google.org, prin Fundația Tides și SAP România sunt câteva dintre cursurile pe care colegii din unitatea noastră le-au urmat și absolvit.

Pentru a se asigura participarea tuturor elevilor la lecțiile online, la nivelul instituției au fost implementate mai multe programe, prin intermediul cărora, elevii sunt beneficiarii unor tablete primite gratuit, din partea administrației locale, din partea Narada („O șansă de a ne conecta conecta elevii la un viitor mai bun”) și „Școala de acasă” - programul național al  Ministerului Educației, în parteneriat cu ISJ, prin intermediul căruia, elevii proveniți din familiile cele mai defavorizate au primit tablete cu internet inclus.

Întrucât tablele inteligente reprezintă dotări ale căror costuri nu pot fi suportate de către școală, nici de către administrația locală, în lipsa acestora/ în așteptarea lor, instituția noastră s-a orientat către organizarea de activități extrașcolare și extracurriculare menite să mențină treaz entuziasmul elevilor și dorința lor de a învăța și de a-i păstra pe aceștia în unitatea noastră școlară, chiar dacă ofertele școlilor din oraș sunt mult mai generoase și părinții multor elevi capabili de performanță aleg să își înscrie copiii la școli mai moderne din punctul de vedere al bazei materiale.

Astfel, în școala noastră, educația formală este completată de cea nonformală, prin intermediul colaboratorilor noștri: muzee, alte instituții de învățământ (grădinițe, școli gimnaziale, licee și școli profesionale, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Asociația MasterPeaceRo, Casa de Cultură Rurală Cocorăștii Colț, Casa de Cultură a Municipiului Ploiești, Agenția Antidrog, CJRAE Prahova etc.), în parteneriat cu care am organizat și desfășurat an de an foarte multe activități: „Ziua Internațională a Păcii”, „Let s do it Romania”, „Ziua Mondială a Educației”, „Ziua Bunăvoinței”, „Ziua Toleranței”, „Ziua Națională”, „Ziua Culturii Naționale”, „Aproape de Eminescu”, „Aproape de Caragiale”, „Hai să dăm mână cu mână - Unirea Principatelor Române”, „Ziua Internațională a Cititului Împreună”, „Aproape de Nichita”, „Ziua Mondială a Apei”, „Ziua Pământului”, „Cea mai mare lecție din lume”, „Eroii internetului”, „Prevenirea traficului de persoane”, „Siguranța pe internet”, „Vreau la școală”, „Și eu sunt cetățean european” etc.

În speranța că eforturile noastre și entuziasmul nu vor trece neobservate, ne promovăm activitățile pe pagina de Facebook a școlii și continuăm să realizăm mereu noi proiecte care să ne ajute să creștem copii inteligenți.

Detalii de contact
Localizare

Strada Mihai Viteazul nr. 15, Cocorăștii Colț

0 Susținători

Mesajul tău de incurajare va fi publicat

Publicând acest mesaj, ești de acord să primești notificări periodice din partea hartaedu.ro

Cum mă pot implica

În calitate de persoană fizică sau persoană juridica, poți susține acest caz prin donații în bani, în bunuri, prestări de servicii sau pur și simplu activitate independentă de voluntariat. Dacă ai fost impresionat de caz, însă nu ai în acest moment posibilitatea de a contribui, poți ajuta la creșterea awareness-ului său distribuind-o pe rețelele de socializare.

Pentru a începe să contribui la soluționarea problemei, contactează unitatea de învățământ sau profesorul aplicant pentru a stabili strategia pe mai departe. În acest sens, platforma îți oferă multiple opțiuni de comunicare; accesând unul din butoanele de mai sus, poți suna, trimite un mail sau un mesaj în platformă persoanei de contact pentru această alertă. Butonul “Cum ajung” îți va clarifica poziția exactă a școlii, însă te încurajăm să contactezi aplicantul și să îl notifici înainte de a face o vizită instituției.

Împreună cu profesorul, stabilește o strategie de acțiune și identifică punctele exacte în care ai putea interveni pentru soluționarea problemei. Ulterior anunță-ne și pe noi în legătură cu progresul colaborării cu școala pentru a putea marca problema (sau parte din ea) drept soluționată.

Conectează-te cu persoana de contact

Completează următorul formular pentru a-ți arată intențiile față de alertă postată.

0 Susținători

Mesajul tău de incurajare va fi publicat

Publicând acest mesaj, ești de acord să primești notificări periodice din partea hartaedu.ro
mood_bad
 • Inca nu exista comentarii.
 • Adauga un comentariu
  Dorești să oferi o donație?
  Nici o companie nu și-a exprimat intenția de a ajuta această alertă.
  Fii tu primul care se implică! Click aici

  Doresti sa fii tinut la curent cu aceasta alerta sau cu oricare alta ce apare in apropiere?

  Lasa-ne numele si adresa ta de e-mail si vei primi un sumar al alertelor din judetul sau din regiunea .

  Cazuri similare în care te poți implica