Operatorul ce prelucreaza date cu caracter personal prin intermediul platformei HartaEDU.ro este Asociatia Narada, (in continuare NARADA sau Operatorul), cu sediul in Bucuresti, Str. Iovita nr. 23-27, et. 6, ap. 24, Sector 5, avand cod de identificare fiscala 42157184, reprezentata de Andra Munteanu – Presedinte.

Pentru orice intrebari legate de protectia datelor cu caracter personal, NARADA poate fi contactata la adresa din Bucuresti, Str. Iovita nr. 23-27, et. 6, ap. 24, Sector 5 sau la adresa de corespondenta electronica [email protected].

Confidentialitate date cu caracter personal

Continut

Operatorul ce prelucreaza date cu caracter personal prin intermediul platformei https://hartaedu.ro/ este Asociatia Narada, (in continuare NARADA sau Operatorul), cu sediul in Bucuresti, Str. Iovita nr. 23-27, et. 6, ap. 24, Sector 5, avand cod de identificare fiscala 42157184, reprezentata de Andra Munteanu – Presedinte.


Pentru orice intrebari legate de protectia datelor cu caracter personal, NARADA poate fi contactata la adresa din Bucuresti, Str. Iovita nr. 23-27, et. 6, ap. 24, Sector 5 sau la adresa de corespondenta electronica [email protected].

I. Definitii

 1. Prin „date cu caracter personal” se intelege, in sensul legislatiei nationale si internationale in vigoare, orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 2. Prin raportare la specificul activitatilor NARADA in conformitate cu scopurile si obiectivele din Statut, datele cu caracter personal includ dar nu se limiteaza la nume si prenume ale profesorului, unitatea de invatamant in cadrul careia profesorul desfasoara activitate cu respectarea cerintelor legale aplicabile, nevoile concrete ale beneficiarilor finali (elevii, institutiile de invatamant, cadrele didactice) etc.
 3. Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.
 4. „Operator” inseamna persoana care, singura sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 5. In ceea ce priveste Platforma hartaedu.ro, operator de date cu caracter personal este NARADA.
 6. „Persoana imputernicita de operator” inseamna persoana care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.
 7. „Persoana vizata” reprezinta persoana ale carei date cu caracter personal fac obiectul prelucrarii (Profesor, Cetatean, Donator, Beneficiarul, Utilizatorul platformei).
 8. Prin „consimtamant” al persoanei vizate se intelege orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

II. Categorii de date personale prelucrate

 1. NARADA colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, date cu caracter personal iar tipurile de date colectate depind de calitatea cu care vizitatorul platformei doreste sa intre in contact cu echipa Narada. Astfel, in functie de calitatea pe care fiecare persoana si-o asuma prin completarea formularelor specifice disponibile pe site, operatorul poate colecta (nelimitativ) urmatoarele categorii de date:
  1. Pentru profesorii care doresc sa publice o alerta: nume si prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, oras si judet de provenienta, institutia/institutiile de invatamant in care persoana vizata isi desfasoara activitatea, imaginea (fotografia de profil), user si parola cont Profesor si orice alte date cu caracter personal pe care Profesorul le poate pune la dispozitia NARADA prin completarea sectiunii dedicate inregistrarii contului de pe platforma hartaedu.ro. Datele furnizate prin completarea acestuia sunt guvernate de aceasta politica de confidentialitate.
  2. Pentru beneficiarii proiectelor (elevi sau profesori): nume si prenume, clasa, varsta, oras si judet de provenienta, institutia de invatamant in care isi desfasoara studiile/activitatea, acordul reprezentantului legal privind prelucrarea acestor date si orice alte date cu caracter personal necesare in vederea aducerii la indeplinire a Proiectului. Aceste date vor solicitate de NARADA numai in limita necesara a publicarii Alertei pe Platforma. Ulterior, datele vor fi furnizate direct donatorului care doreste sa sustina Alerta publicata, el fiind exclusiv responsabil de protectia datelor personale solicitate/primite.
  3. Pentru utilizatorii contului tip Cetatean: nume si prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, fotografia, datele personale asociate contului creat, furnizate de catre utilizator: user (nume/prenume), adresa de e-mail, parola si orice alte date cu caracter personal si special pe care utilizatorul le poate pune la dispozitia NARADA.
  4. Pentru Sustinatori: nume si prenume, adresa de e-mail, precum si orice alte date cu caracter personal pe care acestia aleg sa le mentioneze in momentul in care transmit mesajul de sustinere;
  5. Pentru persoanele care completeaza formularul aferent ONG-urilor pentru familiile de refugiati: numar de telefon, functie detinuta, nume si prenume persoana din cadrul ONG-ului care completeaza formularul, adresa de e-mail, precum si orice alte date cu caracter personal pe care le transmite persoana din cadrul ONG-ului in momentul completarii formularului;
  6. Pentru persoanele care completeaza formularul pentru identificarea unitatilor de invatamant care au capacitatea de a integra copiii refugiati sau au nevoie de sprijin: numar de telefon, functie, nume si prenume persoana care completeaza formularul in numele unitatii de invatamant, adresa de e-mail, precum si orice alte date cu caracter personal pe care le transmite persoana din cadrul unitatii de invatamant in momentul completarii formularului;
  7. Prin intermediul adresei de e-mail furnizate de persoana vizata, Narada poate transmite catre aceasta mesaje de sustinere, promovare, incurajare, informare cu privire la Alerte, precum si orice alte tipuri de mesaje, cu respectarea scopului si obiectivului Narada. Persoana vizata va putea solicita oricand dezabonarea de la acest serviciu.
  8. NARADA pune la dispozitia donatorilor doua tipuri de donatii – donatii pentru Urgenta in educatie si donatii organizationale. Donatiile pentru urgente se vor face direct catre beneficiari, prin contactarea directa a acestora. In cazul donatiilor organizationale, doantorii vor putea alege dintr-o suma predefinita, sau vor putea introduce orice alta suma ce doresc a fi donata, recurent sau nu.
  9. Donatorul are posibilitatea sa doneze online prin intermediul unui procesator specific de plati. Valorile donatiilor pot varia, NARADA putand modifica oricand aceste informatii disponibile pe Platforma. Donatorul poate opta si pentru plata recurenta, existand posibilitatea sa i se retraga lunar din cont suma cu privire la care isi exprima dorinta sa sustina NARADA. In acest sens, NARADA, in functie de operatiunea selectata de donator, poate avea acces la informatii privind contul din care se fac donatiile si la numele titularului de cont.
 2. Datele cu caracter personal ale Beneficiarilor proiectelor incluzand dar nelimitandu-se la: nume si prenume, varsta, fotografie/video sunt prelucrate in conformitate cu cu dispozitiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679: „Prelucrarea datelor cu caracter personal si special este permisa partidelor politice si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, organizatiilor neguvernamentale, in vederea realizarii obiectivelor acestora, fara consimtamantul expres al persoanei vizate, dar cu conditia sa se prevada garantiile corespunzatoare”.
 3. In functie de volumul si de categoria datelor cu caracter personal apartinand Beneficiarilor, NARADA poate pune la dispozitia reprezentantilor legali, prin intermediul Profesorilor, formulare specifice in vedera exprimarii consimtamantului cu privire la prelucrarea datelor minorilor.
 4. Operatorul poate colecta involuntar si alte date (adresa IP, ora vizitei, locul accesarii platformei, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parameri), furnizate de catre browserul de internet prin intermediul caruia se face accesul pe site-ul https://hartaedu.ro/ si pot fi folosite de NARADA pentru a imbunatati serviciile oferite utilizatorilor acestui site sau cu scop statistic. Nu se vor utiliza aceste informatii pentru identificarea persoanelor si nu vor fi facute publice, altfel decat in conditiile inserate in Politica de Confidentialite completata cu Politica de Cookies.
 5. In situatia in care Utilizatorul se aboneaza la Newsletter, prin e-mailul furnizat, Narada poate transmite mesaje de sustinere, promovare, incurajare, informare, precum si orice alte tipuri de mesaje, cu respectarea scopului si obiectivului Narada. Utilizatorul va putea solicita oricand dezabonarea de la acest newsletter.

III. Temeiurile prelucrarii datelor cu caracter personal

 1. NARADA prelucreaza datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri si temeiuri legale:
  1. In scopul executarii contractului: pentru a asigura accesul persoanei vizate la proiectele NARADA, prin completarea formularelor disponibile pe site in vederea obtinerii calitatii de profesor sau cetatean sau pentru rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la continutul site-ului https://hartaedu.ro/.
  2. In baza consimtamantului oferit de persoana vizata, in anumite situatii (incluzand dar nelimitandu-se la publicarea unor informatii personale privind persoana Profesorului/Cetateanului/Beneficiarului etc.).
  3. In interes legitim, in baza relatiei relevante si adecvate dintre NARADA si persoanele vizate ce furnizeaza voluntar date prin intermediul formularelor disponibile pe platforma https://hartaedu.ro/.

IV. Durata de retentie a datelor cu caracter personal

 1. Datele cu caracter personal prelucrate la nivelul NARADA sunt retinute pe o perioada de timp rezonabila raportat la scopul prelucrarii datelor, astfel incat sa nu se depaseasca perioada necesara prelucrarii lor si, in niciun caz, mai mult de 10 ani de la momentul colectarii acestora.

V. Transferul datelor cu caracter personal

 1. Datele sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate.
 2. NARADA se obliga ca datele colectate sa fie prelucrate numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publice, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere neautorizat etc. baza de date continand informatii referitoare la datele persoanelor vizate vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia situatiei in care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este ceruta de catre organele abilitate, in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.

VI. Drepturile persoanelor vizate

 1. Oricare persoana vizata are urmatoarele drepturi in raport cu Narada, ca operator de date cu caracter personal:
  1. Dreptul la acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele;
  2. Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte prelucrate sau la completarea acestora, in cazul in care sunt incomplete. Rectificarea poate opera prin intermediul editarii informatiilor disponibile in contul de utilizator al platformei, cu exceptia numelui, numarului de telefon si adresei de e-mail. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la adresa: [email protected].
  3. Dreptul la eliminarea datelor/dreptul la stergerea acestora din baza de date inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
  4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata solicita limitarea procesarii datelor sale cu caracter personal, caz in care acestea vor fi utilizate strict pentru exercitarea celorlalte drepturi legale ale persoanei vizate, inclusiv pentru a raspunde la orice solicitari/reclamatii din partea acesteia.
  5. Dreptul la portabilitate se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, atunci cand prelucrarea are ca temei consimtamantul sau executarea unui contract si se efectueaza prin mijloace automatizate, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
  6. Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim NARADA.
  7. Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in baza unor decizii individuale automate se refera la faptul ca persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează in mod similar intr-o masura semnificativa. Cu toate acestea, nu va fi posibila exercitarea acestui drept in cazul in care decizia este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si NARADA, este autorizata de dreptul aplicabicabil Narada, cu conditia sa se asigure protectia adecvata a drepturilor, libertatilor si intereselor persoanelor vizate; sau se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate obtinut cu respectarea legislatiei in vigoare;
 2. Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. In situatia in care persoana vizata considera ca drepturile prevazute la art. 6.1.1 – 6.1.7 au fost incalcate, are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.
 3. Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:
  • Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: [email protected]; Pagina web: www.dataprotection.ro.
 4. Pentru exercitarea drepturilor prevazute la art. 6.1., persoana vizata se va adresa Asociatiei NARADA la adresa din Bucuresti, Str. Iovita nr. 23-27, et. 6, ap. 24, Sector 5 sau la adresa de corespondenta electronica [email protected].

VII. Dispozitii finale

 1. Daca NARADA va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, va publica respectivele modificari pentru a informa persoanele vizate cu privire la informatiile pe care le colecteaza si modul in care le utilizeaza.
 2. Prevederile Politicii de Confidentialitate se completeaza cu dispozitiile Conditiilor de Utilizare si ale Politicii de Cookies.

Data ultimei modificari: 05.10.2021