Regulament cadru de rezolvare a alertelor pe Harta Edu

Continut

I. ASPECTE GENERALE

  1. Utilizarea Platformei HartaEDU.ro, în orice mod, inclusiv prin simplă vizitare a site-ului https://hartaedu.ro/, presupune acceptarea în totalitate și de fiecare dată când accesați site-ul nostru, a Termenilor și Condițiilor. Vă invităm să citiți cu atenție acest document pentru a fi în cunoștință de cauză în momentul în care completați o alertă pe platforma HartaEdu.ro
  2. Narada își rezervă dreptul de a prioritiza rezolvarea alertelor, în funcție de direcțiile strategice ale organizației, aliniate cu nevoile emergente identificate în sistemul de învățământ actual și resursele financiare deținute de Narada.
  3. Începând cu anul 2023, prioritare vor fi alertele ce descriu următoarele nevoi:
   • a. Infrastructură – nevoi ce descriu igienizarea spațiilor din școală/curtea școlii, înlocuirea instalațiilor sanitare/electrice, înlocuirea sau modernizarea sistemului de încălzire, reparații clădiri, recondiționări și asigurarea de mobilier corespunzător.
   • b. Sustenabilitate – nevoi ce presupun amenajarea de spații verzi, implementarea de proiecte ecologice, amenajarea unei grădini de legume, plantarea, orice inițiativă corelată cu protejarea mediului înconjurător, economie verde, energie regenerabilă etc.
   • c. Digitalizare – toate alertele ce descriu nevoie de device-uri, tehnologie , conectare la rețea de internet, achiziționarea de table magnetice, videoproiector etc.
   • d. Inovație – alertele ce presupun proiecte mai complexe ce vizează direcții innovative- ex. implementare sistem de panouri fotovoltaice, crearea unor spații stimulative, creative pentru copii, achiziționarea de instrumente soft-uri pentru cabinetul de consiliere psihopedagogică sau pentru activități de consiliere vocațională.

II. Semnalarea urgenței printr-o alertă pe HartaEdu.ro

 1. Prin semnalarea unei urgențe se înțelege că un cetățean/profesor/director de școală poate completă conform instrucțiunilor existente pe platforma, o alertă.
 2. Toate câmpurile alertei sunt obligatorii și vor fi completate de către solicitant, oferind toate detaliile necesare pentru a se asigura că alertă este una eligibilă.
 3. Echipa Narada evaluează alertă și decide dacă îndeplinește criteriile de eligibilitate.
 4. Dacă alertă nu este conformă, solicitantul va fi informat că alertă nu corespunde, având posibilitatea să o completeze/modifice.
 5. Dacă alertă este eligibilă, un reprezentant Narada va contacta solicitantul, ulterior verificării datelor cu acesta, alerta este vizibilă pe platforma HartaEdu.ro
 6. Un solicitant poate înregistra mai multe alerte pe platforma, dacă acestea prezintă nevoi din categorii diferite.

III.Criterii selecție (Aspecte de beneficiu în alegerea alertelor)

Vor avea prioritate alertele care îndeplinesc cumulativ următoarele puncte:
Alerte SUSTENABILITATE:
 1. Numărul de elevi din unitatea de învățământ, este favorabil mai mare de 500 elevi pe unitate.
 2. Gradul de impact asupra elevilor. Luăm în considerare ca intervenția să cuprindă și aspecte ce țîn de dezvoltarea de competențe ale elevilor și a stărilor de bine.
 3. S-a implementat în trecut cel puțîn un proiect de protejarea mediului.
 4. Deschidere către rularea de poiect de invantare pe sustenabilitate, oferit de platforma Naradix.
Alerte INOVAȚIE:
 1. Numărul de elevi din unitatea de învățământ, este favorabil mai mare de 500 elevi pe unitate.
 2. Gradul de impact asupra elevilor. Luăm în considerare ca intervenția să cuprindă și aspecte ce țin de dezvoltarea de competențe ale elevilor și a stărilor de bine.
 3. Rată de promovabilitate a examenelor de evaluare națională și bac. Această să fie de 50%
 4. Deschidere către rularea de poiect de invantare pe inovație, oferit de platforma Naradix.
Alerte SIGURANTĂ:
 1. Numărul de elevi din unitatea de învățământ, este favorabil mai mare de 500 elevi pe unitate.
 2. Gradul de impact asupra elevilor. Luăm în considerare ca intervenția să cuprindă și aspecte ce țin de dezvoltarea de competențe ale elevilor și a stărilor de bine.
 3. Scăderea ratei de abandon școlar/comportamentelor indezirabile este una dintre prioritățile unității de învățământ.
 4. Deschidere către rularea de proiect de învățare pe siguranță, oferit de platforma Naradix.
Alerte DIGITALIZARE:
 1. Numărul de elevi din unitatea de învățământ, este favorabil mai mare de 500 elevi pe unitate.
 2. Gradul de impact asupra elevilor. Luăm în considerare ca intervenția să cuprindă și aspecte ce țin de dezvoltarea de competențe ale elevilor și a stărilor de bine.
 3. Unitatea de învățământ are în facilitate laboratoare și cabinete de specialitate.
 4. Deschidere către rularea de poiect de invantare pe inovație, oferit de platforma Naradix.

IV. Pași în rezolvarea alertelor:

 1. Narada își rezervă dreptul de a aloca fonduri pentru rezolvarea alertelor, în acord cu resursele financiare existente în fondul Narada sau puse la dispoziție de sponsor/donator.
 2. După o analiză a alertelor existente pe HartaEdu, selecția se va realiza în funcție de direcțiile strategice menționate și de eventualele cerințe specifice ale donatorului/sponsorului.
 3. Sumele alocate rezolvării alertelor, includ și costurile administrative ale Narada, astfel că din suma totală alocată, 20% vor fi alocați acestor costuri.
 4. Premergător rezolvării alertei, între Narada și școala- denumită beneficiar, se va semna un contract de colaborare, în care vor fi menționate: obiectul contractului, drepturile și obligațiile părților, precum și termenele de implementare/rezolvare a alertei.
 5. Achizițiile de materiale/obiecte și contractarea de servicii sunt realizate de Narada, după ce beneficiarul transmite lista cu materiale/obiecte, precum și factură de la prestatorul de servicii, el fiind responsabil de menținerea legăturii cu acesta și se asigură că implementarea/rezolvarea alertei se realizează în timpul stabilit contractual.
 6. Contractul va avea anexată lista produselor achiziționate și serviciile contractate, această anexă fiind transmisă ulterior efectuării achizițiilor și plății serviciilor, pentru acuratețea datelor.
 7. Anexă va cuprinde și tipurile de servicii de care vor beneficia elevii, profesorii, părinții prin intermediul Narada.
 8. După implementare, alertă este declarată pe HartaEdu.ro rezolvată.

V. Beneficiarul se obligă ca după rezolvarea alertei:

 1. Să înroleze pe platforma educațională remedială Naradix.ro, elevi, profesori, părinți, astfel aceștia beneficiază de acces la materiale educaționale, resurse propice dezvoltării cunoștințelor și aptitudinilor.
 2. Să implementeze la nivelul claselor, școlii activități și proiecte conform structurii oferite de Narada pe una din temele: digitalizare, siguranță, sustenabilitate sau inovație.
 3. Să se asigure că elevii vor parcurge conținuturile recomandate pe platforma www.Naradix.ro , acestea fiind în strânsă legătură cu tipul alertei rezolvate și având ca scop asigurarea unei schimbări sustenabile în mediul educațional.
 4. Să se asigure că profesorii vor parcurge conținuturile recomandate pe platforma www.naradix.ro , acestea fiind în strânsă legătură cu tipul nevoii rezolvate și având că scop asigurarea unor schimbări sustenabile în mediul educațional.
 5. Să transmită livrabilele solicitate de Narada: testimoniale, materiale/obiecte realizate de copii, fotografii, raport de progres etc.

VI. Exceptii:

 1. În cazul în care beneficiarul identifică resursele necesare pentru rezolvarea alertei prin eforturi proprii, transmite o notificare scrisă către Narada, menționând sursa finanțării, suma investită și pune la dispoziție fotografii post-implementare.
 2. O alertă rezolvată independent de intervenția Narada, va fi declarată rezolvată pe platforma HartaEdu.ro
 3. Dacă o alertă este rezolvată parțial din resurse identificate de beneficiar, acesta transmite o notificare și modifică alertă existentă.

VII. Comunicare si promovare:

 1. Beneficiarul este încurajat să promoveze alerta postată pe platforma HartaEdu pentru o mai bună vizibilitate pe rețelele de socializare, în presa locală, pentru a crește șansele de rezolvare a acesteia.
 2. Narada va utiliza pentru materialele postate pe rețelele de socializare datele, fotografiile puse la dispoziție de beneficiar, acesta exprimându-și tacit acordul pentru utilizarea acestora, o dată ce le pune la dispoziție organizației Narada.
 3. Beneficiarul se asigură că are acordurile de imagine pentru fotografiile în care apar elevi, cadre didactice sau alți reprezentanți.