Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate si procesate de catre Asociatia Narada, cu sediul in Bucuresti, Str. Iovita nr. 23-27, et. 6, ap. 24, Sector 5, avand cod de identificare fiscal a 42157184, email: [email protected], reprezentata de Andra Munteanu in calitate de Pre sedinte, in calitate de Operator.

Confidentialitate date cu caracter personal

destinata evenimentelor speciale organizate de/impreuna cu Asociatia Narada

Continut

Despre Politica de Confidentialitate

In cadrul acestei sectiuni, detaliem procesarea, colectarea, utilizarea si protejarea datelor dumneavoastra cu caracter personal atunci cand intrati in contact cu Asociatia Narada cu ocazia participarii, in orice calitate (colaborator, voluntar, beneficiar), la un eveniment special (actiune, campanie, eveniment) organizat de sau impreuna cu Narada.

Prezenta procedura are rolul de a informa cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor „GDPR”).

Ce date prelucram?

In cazul in care participati sau confirmati participarea la actiuni/evenimente/campanii organizate de sau impreuna cu Asociatia Narada, in functie de eveniment/actiune/campanii, putem colecta oricare din urmatoarele date cu caracter personal:

 • Nume si Prenume
 • Adresa de corespondenta
 • Adresa de email
 • Numar de telefon
 • IBAN
 • Adresa de domiciliu
 • Imaginea dumneavoastra din fotografiile din cadrul evenimentului/actiunii/campaniei
 • Vocea dumneavoastra din inregistrarile audio sau audiovizuale cu dumneavoastra.

Date sensibile: Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastra (de exemplu informatii despre originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice, sanatatea, viata sexuala sau orientarea sexuala), cu exceptia cazului in care aceste date cu caracter personal sensibile sunt relevante pentru un anumit scop in care prelucram datele cu caracter personal, cum ar fi participarea dumneavoastra la evenimente speciale sau in cazul in care ne-ati furnizat consimtamantul dumneavoastra explicit in mod separat.

Asociatia nu colecteaza cu buna stiinta nici pe Website-urile sale, nici in format letric date cu caracter personal de identificare de la persoane care nu au implinit varsta de 16 ani. Daca un parinte sau un tutore are cunostinta despre furnizarea de catre copiii sai catre Narada de date cu caracter personal, acesta trebuie sa informeze imediat Narada. In cazul in care Narada descopera ca o persoana care nu a implinit varsta de 16 ani i-a furnizat date cu caracter personal, va distruge aceste informatii de pe serverele sale imediat, cu exceptia cazului in care parintele sau tutorele isi da consimtamantul explicit pentru prelucrarea de catre Asociatie a datelor cu caracter personal ale copilului in scopurile specificate.

Cand putem colecta date?

Putem colecta date cu caracter personal atunci cand:

 • Participati sau manifestati interesul de a participa la un eveniment organizat de/impreuna cu/pentru Asociatia Narada;
 • Ne contactati pentru informatii (email, telefon, in persoana)
 • Vizitati site-ul Asociatiei Narada: www.narada.ro si furnizati date cu caracter personal, iar acestea sunt colectate conform politicii de cookies.

In cazul participarii la evenimente publice (evenimente caritabile, prezentari, campanii, actiuni, etc), vom putea colecta imagini foto, video sau inregistrari audio ce pot fi postate pe site-ul Narada.ro sau pe pagina de facebook /alte pagini media ale Narada.

De ce prelucram aceste date?

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt colectate doar pentru motive legitime si in conformitate cu legislatia in vigoare:

 • Pentru a va informa despre si/sau pentru a va identifica pentru un eveniment unde v-ati manifestat interesul de a participa (de ex. campanii, evenimente caritabile) si in scop de marketing, in functie de optiunile selectate.

Specific, datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate de Asociatia Narada astfel:

 • Pentru a va contacta, confirma si inregistra prezenta in cadrul campanilor/actiunilor/evenimentelor organizate de catre Asociatia Narada (refuzul impartasirii datelor duce la imposibilitatea participarii);
 • Pentru a desfasura actiuni de informare, comunicare si promovare a Asociatiei Narada (conform Art. 6 alin. 1 lit. (a) GDPR). Acest consimtamant poate fi retras oricand printr-un email la [email protected];
 • Pentru a putea procesa platile/donatiile dumneavoastra; • Pentru a putea urmari evolutia cazului, in cazul in care sunteti Beneficiar final al evenimentului.
 • Pentru a putea impartasi rezultatele campaniei/evenimentului in retelele de socializare si partenerilor in organizarea acestora.

In ce temei prelucram datele cu caracter personal?

Trebuie sa avem un temei legal pentru a prelucra datele personale. Se numeste “legalitatea prelucrarii”.

Cateodata, va vom solicita consimtamantul, cum ar fi in cazul comunicarilor cu Dvs. (de exemplu atunci cand dorim/doriti sa participati la anumite campanii, concursuri sau in scopuri de marketing) sau in cazul in care am prelucra date sensibile. In aceste cazuri, va vom solicita separat consimtamantul dumneavoastra scris, in mod transparent, atunci cand furnizati datele dumneavoastra cu caracter personal. Ulterior, veti putea sa va retrageti consimtamantul in orice moment prin intermediul adresei de e-mail [email protected].

Cu toate acestea, retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrari care a avut loc inainte de retragerea acestuia.

In alte cazuri, nu va vom solicita permisiunea pentru a va prelucra datele personale, ci ne vom folosi de alte temeiuri legale, prevazute de Regulamentul european privind prelucrarea datelor cu caracter personal. De fiecare data vom urmari protejarea drepturilor dumneavoastra legale, mai presus de orice interes al Asociatiei.

In detalierea celor de mai sus, putem prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele scopuri si in baza urmatoarele temeiuri:

 • pentru a incheia sau a executa un contract pe care l-am incheiat cu dumneavoastra (aplicabil in special Partenerilor comerciali, beneficiarilor sponsorizarilor, ai mecenatului);
 • pentru a furniza serviciile noastre (aplicabil indeosebi in cazul website-urilor sau aplicatiilor noastre);
 • pentru a respecta o obligatie legala (de exemplu, legile aplicabile in domeniul contabil si fiscal atunci cand castigati un premiu la un concurs sau sunteti beneficiarii unei sponsorizari, indiferent de tipul ei);
 • atunci cand este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terte parti) si pentru interesele dumneavoastra (de exemplu, pentru detectarea si prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securitatii IT si a retelelor), cu exceptia cazului in care drepturile dumneavoastra fundamentale prevaleaza fata de aceste interese;
 • pentru diverse motive tehnice, administrative si operationale, cum ar fi pentru a ne asigura de prezentarea continutului in modul cel mai eficient pentru dumneavoastra si pentru computerul dumneavoastra; pentru a imbunatati Website-urile noastre, inclusiv functionalitatea acestuia; pentru administrarea Website-urilor noastre;
 • pentru operatiunile interne, inclusiv in scopuri de depanare, analiza a datelor, testare, statistica si de cercetare;
 • pentru a va contacta (de exemplu a va raspunde unei solicitari, pentru a va tine la curent cu modificarile sau actualizarile politicilor si practicilor noastre, pentru a va raspunde atunci cand ne contactati)
 • ca parte a eforturilor noastre de a pastra Website-urile noastre in siguranta, corecte si actualizate.

In cazul in care solicitam date cu caracter personal pentru a respecta obligatii legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de catre dumneavoastra este obligatorie. Acest lucru inseamna ca, daca astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea sa gestionam relatiile contractuale sau sa respectam obligatiile care ne sunt impuse. In toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este optionala si nu aveti obligatia de a le furniza.

De asemenea, in baza temeiului interesului nostru legitim, putem prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal precum datele de identificare, datele de contact si adresa de resedinta, in scopul apararii asociatiei noastre in cazul unor eventuale pretentii ale dumneavoastra impotriva noastra, precum si a exercitarii oricarui drept procesual pe care activitatea noastra il presupune sau care deriva din aceasta

Cum prelucram datele?

Colectam si prelucram datele cu respectarea urmatoarelor cerinte:

 1. In mod echitabil, legal si transparent;
 2. In scopuri specificate, explicite si legitime;
 3. Doar date adecvate, relevante si limitate in raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 4. Doar date corecte si actualizate;
 5. Pastrandu-le intr-o forma care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decat este necesar in raport de scopul prelucrarii;
 6. Procesate in conformitate cu drepturile persoanei vizate si intr-un mod care asigura securitate adecvata si protectie impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii.

Cat timp prelucram datele?

Datele cu caracter personal prelucrate la nivelul Narada sunt retinute pe o perioada de timp rezonabila raportat la scopul prelucrarii datelor, astfel incat sa nu se depaseasca perioada necesara prelucrarii lor si, in niciun caz, mai mult de 10 ani de la momentul colectarii acestora. In cazul retragerii consimtamantului, datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor mai fi folosite, neafectand insa folosirea lor pana in momentul retragerii consimtamantului.

Unde prelucram datele?

Datele sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate.

Narada se obliga ca datele colectate sa fie prelucrate numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publice, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere neautorizat etc. baza de date continand informatii referitoare la datele persoanelor vizate vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia situatiei in care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este ceruta de catre organele abilitate, in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare.

Cine mai poate avea acces la date?

In vederea indeplinirii scopului de prelucrare a datelor, Narada poate oferi acces limitat la datele dumneavoastra catre posibili parteneri, terte persoane fizice sau juridice care sprijina Asociatia Narada in atingerea obiectivelor sau in implementarea si desfasurarea campaniilor/actiunilor/evenimentelor la care ati ales sa participati sau pentru care v-ati manifestat interesul de a participa sau catre autoritati publice/locale. (pentru comunicari comerciale de marketing, in conditiile si limitele impuse de lege, cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege, etc.)

Care sunt drepturile dumneavoastra?

Conform legislatiei in vigoare drepturile dumneavoastra sunt:

 1. Dreptul de acces: puteti obtine oricand de la Asociatia Narada confirmarea ca prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii, cum ar fi (scopul, categoriile de date prelucrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept va permite sa obtineti gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contra-cost orice copii suplimentare)
 2. Dreptul de rectificare a datelor: puteti sa ne solicitati sa modificam datele dumneavoastra cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, sa completam datele care sunt incomplete;
 3. Dreptul la stergere: puteti solicita stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal atunci cand:
  1. acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat si le prelucram;
  2. v-ati retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si noi nu le mai putem prelucra in baza altor temeiuri legale;
  3. datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
  4. datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;
 4. Retragerea consimtamantului: puteti sa va retrageti oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant;
 5. Dreptul de opozitie: va puteti opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Asociatiei Narada, din motive care tin de situatia dumneavoastra specifica;
 6. Restrictionare: puteti solicita restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra cand contestati corectitudinea datelor cat timp se verifica exactitatea datelor in cauza, precum si in alte situatii prevazute de Art. 18 din GDPR;
 7. Dreptul la portabilitate: puteti sa ne solicitati, in conditiile legii, sa furnizam datele dumneavoastra cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca ne solicitati acest lucru, putem sa transmitem datele dumneavoastra cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic;
 8. Drepturile aferente deciziilor automate: veti beneficia de garantii adecvate pentru deciziile automate care se iau cu privire la dumneavoastra. In special, veti avea dreptul:
  1. sa va exprimati punctul de vedere cu privire la respectiva decizie automatizata;
  2. sa solicitati o reevaluare a deciziei, in baza unei interventii umane;
  3. sa contestati decizia automatizata.
 9. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere: aveti dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considerati ca v-au fost incalcate drepturile:

Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sct. 1, 010336 Bucuresti, Romania [email protected]

Pentru exercitarea drepturilor mentionate in prezenta procedura, pentru orice fel de intrebari sau lamuriri suplimentare despre aceasta, ne puteti contacta folosind urmatoarele date de contact:

ASOCIATIA NARADA

Bucuresti, Str. Iovita nr. 23-27, et. 6, ap. 24, Sector 5 [email protected].

Putem actualiza aceastaPolitica si va vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-urile noastre web enumerate mai sus. Va rugam sa consultati aceasta Politica periodic, pentru orice modificari.

Data ultimei modificari: 09.01.2023