Termeni si
Conditii de utilizare

Continut

I. ASPECTE GENERALE

 1. Utilizarea Platformei HartaEDU.ro, in orice mod, inclusiv prin simpla vizitare a site-ului https://hartaedu.ro/, presupune acceptarea in totalitate si de fiecare data cand accesati site-ul nostru, a Termenilor si Conditiilor detaliate mai jos. Va invitam sa cititi cu atentie acest document pentru a fi in cunostinta de cauza in momentul in care veti dori sa contribuiti, in orice mod, la sprijinirea Platformei si a Proiectelor afisate pe Platforma sau atunci cand vizitati site-ul ori optati pentru un cont de utilizator standard.
 2. Pentru a putea initia (in calitate de Profesor sau Cetatean) sau dona (in calitate de Donator) diverse urgente, orice utilizator va trebui sa accepte Termenii si Conditiile, utilizatorul confirmand ca este de acord cu toate conditiile stipulate in prezentul Document.
 3. Termenii si conditiile pot fi schimbate in orice moment de catre NARADA, fara a fi necesara o notificare prealabila a persoanelor inregistrate pe Platforma. Orice persoana interesata are acces permanent la Document si poate urmari modificarile aduse accesand site-ul https://hartaedu.ro/termeni-conditii.
 4. Platforma poate fi utilizata numai pentru scopul pentru care a fost proiectata, asa cum este descris in acesti Termeni si Conditii. Orice utilizator poate copia sau printa informatiile despre proiectele afisate sau despre Platforma numai pentru uzul sau personal, fiind interzisa exploatarea comerciala a acestor informatii in orice modalitate fara indeplinirea cumulativa a urmatoarea doua conditii: acordul scris NARADA si mentionarea sursei informatiilor (platforma HartaEDU.ro) fara a se elimina informatii privind proprietatea intelectuala asupra materialelor detinute de Narada. Se prezuma acordul NARADA pentru urgentele publicate de Profesori sau Cetateni pe Platforma HartaEDU.ro si distribuite ulterior (din site-ul https://hartaedu.ro/) pe retelele de social media.
 5. NARADA face eforturi rezonabile pentru a se asigura ca toate datele prezentate sunt reale, dar nu poate oferi garantii in aceasta privinta, aceasta obligatie revenind in exclusivitate utilizatorilor Platformei care sunt de acord si recunosc in mod expres ca prin utilizarea Platformei HartaEDU.ro, toate informatiile pe care le transmit pentru initierea, respectiv sprijinul proiectelor sunt adevarate si complete, precum si ca prin aceasta utilizare nu se incalca niciun act normativ in vigoare.

II. DEFINITII

 1. Detinatorul Platformei Narada (in continuare „NARADA”) este Asociatia NARADA, cu sediul in Strada Iovita, nr. 23 – 27, etaj 6, ap. 24, sector 5, Bucuresti, inregistrata in Registrul Entitatilor & Unitatilor de Cult sub nr. 8118636/17.02.2020, avand cod de identificare fiscala 42157184, precum si in registrul Asociatiilor si Fundatiilor sub nr. 28945/A/2019, reprezentata prin Andra Georgiana Munteanu in calitatea sa de Presedinte.
 2. HartaEDU.RO este instrumentul prin intermediul caruia Profesorii si Cetatenii cu spirit de initiativa reusesc sa semnalizeze si atraga atentia asupra urgentelor in educatie, oferind elevilor acceul la toate elementele necesare unei educatii sanatoase. #HartaEdu este o platforma unde Profesorii/Cetatenii descriu urgentele in educatie, a caror rezolvare ofera elevilor o educatie mai buna, iar cei interesati pot sa ofere bani sau bunuri cu scopul rezolvarii acestor urgente. HartaEDU.RO poate fi denumit/identificat in cuprinsul documentului „Platforma”, „Site”, „noi”, „al nostru”. Document reprezinta prezentii Termeni si Conditii.
 3. Profesor este orice cadru didactic, sau membru administrativ al unei institutii de invatamant care la momentul semnalarii urgentei este activ in sistemul de invatamant public, prescolar, primar sau secundar si care respecta celelalte obligatii detaliate in prezentul Document.
 4. Cetatean reprezinta orice persoana fizica sau juridica ce nu intra in categoria expusa la 2.4 sau 2.6 si care isi creeaza un cont cu scopul de a semnala o urgenta in educatie pe harta, sau cu scopul de a sustine o astfel de Urgenta, in calitate de donator. Initiator reprezinta utilizatorul ce detine un cont de Profesor sau Cetatean care supune spre mapare o Urgenta.
 5. Voluntar este orice persoana fizica ce desfasoara activitati neremunerate cu scopul de a sprijini functionarea Platformei si a serviciilor desfasurate prin intermediul acesteia si care respecta celelalte obligatii detaliate in prezentul Document.
 6. Urgenta/Alerta in educatie reprezinta orice semnalare facuta pe harta online, pe teriotirul Romaniei, cu scop de aducere la cunostinta a unei probleme in sistemul de invatamant, realizata de Profesor/Cetatean prin care se doreste aducerea la cunostinta publicului larg, prin apelarea la serviciile Platformei, astfel cum este ea descrisa de catre Profesor/Cetatean si dezvoltata ulterior si care respecta scopul NARADA detaliat in cuprinsul acestui document.
 7. Donator este orice persoana juridica sau alta entitate care, prin contributia materiala, constand in bani sau bunuri, a fost de acord sa sprijine in mod efectiv urgentele mapate.
 8. Mapare inseamna localizarea si indicarea Urgentelor in educatie, conform informatiilor oferite de Profesor/Cetatean, pe harta Romaniei, pentru a se putea observa cu usurinta zonele cele mai afectate.
 9. Pentru ca sustinerea NARADA sa indeplineasca cerintele legale, partile se vor raporta la contracte – fie contracte la distanta (Termeni si Conditii), fie contracte incheiate separat. Indiferent de forma, contractele vor cuprinde drepturile si obligatiile partilor.
 10. Echipa NARADA inseamna orice reprezentant NARADA, autorizat sa actioneze in numele organizatiei, indiferent daca este Voluntar sau orice alt colaborator al NARADA.
 11. Continut reprezinta orice informatie de pe Site care poate fi vizualizata sau accesata prin utilizarea Platformei, continutul oricarui e-mail trimis Utilizatorilor sau Partenerilor sai de catre echipa NARADA prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil, precum si orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre echipa NARADA conform informatiilor de contactare, specificate sau nu de catre acesta.
 12. Servicii reprezinta orice activitate prestata de persoanele implicate in realizarea Proiectelor, indiferent ca fac parte din echipa NARADA sau nu, prin intermediul Platformei sau in mod direct, pentru indeplinirea scopului pentru care a fost creata Platforma, astfel cum este detaliat in prezentul Document.
 13. Utilizator este orice persoana fizica ce are sau obtine acces la Continut, indiferent de echipamentul folosit sau care detine un cont pe Platforma, indiferent de tipul acestuia. Cont este ansamblul format dintr-o adresa de e-mail si o parola care ii sunt atribuite si ii permit unei singure persoane sa acceseze anumite functionalitati ale Site-ului, inclusiv, dar fara a se limita la, initierea, editarea, sau sprijinirea Proiectelor.
 14. Beneficiar real este orice entitate sau persoana fizica care beneficiaza in mod direct sau indirect in urma sustinerii unei Urgente in educatie si care beneficiaza de o sponsorizare/donatie prin intermedierea platformei #HartaEdu.
 15. Parteneri sunt fie persoanele juridice care au sprijinit prin resurse financiare infiintarea si organizarea Platformei, fie persoanele juridice care au sprijinit sau sprijina Platforma prin activitati desfasurate pro-bono, in domenii absolut necesare, cum ar fi IT, Legal, Marketing etc.
 16. Sustinatori – Orice persoana fizica care doreste sa sustina o alerta din cadrul platformei HartaEdu prin accesarea acesteia si transmiterea unui mesaj de sustinere care va fi publicat pentru fiecare alerta in parte in subsectiunea aferenta, in functie de numarul de alerte selectate si pentru care doreste sa isi arate sustinerea.

III. SCOPUL NARADA

 1. NARADA este proprietarul exclusiv al Platformei si isi propune, prin conceptul “HartaEDU.ro”, organizarea platformei online dedicate prin mijlocirea careia sa intermedieze intre urgentele in educatie mapate si donatorii care pot oferi sustinere si rezolvare urgentelor semnalate de Profesori/Cetateni.
 2. NARADA este un concept crowdfunding, axat pe aria educatiei, derulat prin intermediul Site-ului si care are drept scop promovarea si rezolvarea acelor nevoi educationale ale invatamantului public romanesc, prescolar, primar sau secundar, menite sa duca la cresterea calitatii invatamantului si a performantelor specifice acestuia. Intr-un context in care asemenea initiative nu dispun de suficiente resurse materiale necesare concretizarii si nici de mijloace eficiente de promovare, NARADA are ca obiectiv atragerea celor interesati in sustinerea Urgentelor prin intermediul sponsorizarilor/donatiilor sau dupa caz, a persoanelor fizice interesate care vor sa sustina voluntar Proiectele si sa se alature echipei Narada in calitate de Voluntari. Sumele ce fac obiectul donatiilor din partea persoanelor juridice in valoare de pana la 25.000 lei se considera dar manual, in conformitate cu cerintele art. 1011 alin. (4) din Codul Civil. In cazul in care persoanele juridice sunt interesate sa sustina platforma prin alocarea unor sume ce depasesc valoarea de 25.000 lei, vor contacta NARADA si se va incheia un contract de donatie, conform cerintelor legale. De asemenea, donatorii persoane juridice vor putea incheia contracte de sponsorizare direct cu beneficiarii finali ai proiectelor pentru a ii sustine si solutiona Urgentele mapate pe HartaEdu.ro.
 3. Astfel, destinatia Platformei este, pe de o parte, de a promova Urgentele in educatie, iar, pe de alta parte, de a identifica Donatorii si de a le aduce la cunostinta dificultatile cu care se confrunta sistemul educational, oferindu-le posibilitatea de a aloca resurse pentru sustinerea si rezolvarea acestor urgente.
 4. Rolul NARADA se concretizeaza atat in organizarea si administrarea Platformei, inclusiv prin maparea Urgentelor prin intermediul acesteia, cat si in implicarea directa si activa privind derularea, realizarea si finalizarea Urgentelor ca urmare a interesului manifestat in acest sens de catre Donatori. In acest ultim scop, NARADA se dedica principiului transparentei, asigurand o informare corecta si periodica a Donatorilor asupra stadiului Urgentelor sustinute de catre acestia.
 5. Natura Urgentelor sustinute de Platforma HartaEDU.ro vizeaza exclusiv aria educatiei si va fi dedicata unei game extinse de cauze cum ar fi, dar nelimitat la, dotarea unitatilor de invatamant de stat cu diferite echipamente, achizitia de materiale didactice sau de lectura pentru dezvoltarea educationala sau culturala a elevilor, participarea Profesorilor la cursuri sau specializari profesionale, de care sa beneficieze indirect elevii.
 6. Natura resurselor aferente executarii si indeplinirii Proiectelor va fi variata si va diferi de la o Urgenta la alta, in functie de tipul semnalarii. Astfel, resursele cu care ar putea contribui Donatorii pentru indeplinirea Proiectelor au in vedere resurse financiare dar si materiale. Platforma HartaEDU.ro reprezinta doar un mijloc de intermediere intre beneficiarii finali si donatori.
 7. Resursele alocate de donatori in sustinerea Urgentelor se vor acorda direct catre beneficiari. Prin exceptie, NARADA poate intermedia intre donator si beneficiarul final, doar la solicitarea donatorului si la libera apreciere a NARADA.
 8. NARADA nu garanteaza ca fiecare Semnalare a unei urgente va fi considerata eligibila pentru a deveni Urgenta in educatie si mapata si nici nu garanteaza ca, odata devenita Urgenta in educatie, vor fi stranse suficiente resurse din partea Donatorilor pentru finalizarea cu succes a urgentei. In acest sens, prin acceptarea prezentului Document, toate partile implicate inteleg ca NARADA nu este responsabila in niciun fel de succesul fiecarei semnalari mapate pe Platforma HartaEDU.ro, nici de activitatile sau lipsa activitatilor intreprinse de Profesori/Cetatean pentru rezolvarea Urgentei. In plus, ori de cate ori Narada va intermedia relatia dintre Dontor si Beneficiarul final, Narada nu isi va asuma niciun fel de raspundere in legatura cu executarea obligatiilor stabilite intre acestia sau nu isi va asuma rezolvarea Urgentei.

IV. CONTINUTUL PLATFORMEI

 1. Continutul, astfel cum este definit mai sus, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, este proprietatea exclusiva NARADA, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licente de utilizare si/sau publicare), cu exceptia logo-urilor Partenerilor care sunt utilizate pentru promovarea si recunoasterea meritelor avute de acestia in sustinerea Platformei.
 2. Utilizatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui continut in orice alt context decat cel original intentionat de NARADA, includerea oricarui continut in afara Site-ului, indepartarea insemnelor protejate de dreptul de autor al NARADA asupra continutului precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea continutului fara a avea acordul expres NARADA.
 3. Orice continut la care Utilizatorul are si/sau obtine acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, in cazul in care continutul nu este insotit de un acord de utilizare specific si valid incheiat intre NARADA si Utilizator si fara nicio garantie, implicit sau expres formulata, din partea NARADA cu referire la acel continut.
 4. Utilizatorul poate copia, transfera si/sau utiliza continutul numai in scopuri personale sau non-comerciale, cu conditia ca aceste scopuri sa nu intre in conflict cu vreuna din prevederile prezentului Document. Pentru claritate, distribuirea postarilor NARADA referitoare la Proiecte, activitati, evenimente etc, nu intra in contradictie cu prezentul Document, in masura in care continutul acestora nu este afectat astfel incat sa devina susceptibil sa prejudicieze NARADA sub orice forma.
 5. In cazul in care NARADA confera Utilizatorului dreptul de a utiliza, sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit continut la care Utilizatorul are sau obtine acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor continuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor continuturi pe Site sau a perioadei definite in acord, conform conditiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea NARADA pentru respectivul Utilizator sau oricare alt tert care are/obtine acces la acest continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui continut, in timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.
 6. Niciun continut transmis catre Utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea NARADA si/sau al angajatului, voluntarului sau colaboratorului/partenerului NARADA care a mijlocit transferul de continut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul continut.
 7. Este interzisa orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres prin Document sau prin acordul de utilizare care il insoteste, in cazul in care acesta exista.

V. FUNCTIONAREA NARADA

 1. Platforma HartaEDU.ro implica un mecanism de functionare aflat sub controlul permanent al NARADA astfel incat:
  1. Toate aspectele esentiale specifice fiecarei Semnalizari sunt analizate si verificate de echipa NARADA inainte de a fi prezentate pe Platforma, insa numai sub aspect formal. Echipa NARADA nu poate efectua verificari faptice, legate de veridicitatea informatiilor supuse publicarii. Raspunderea pentru conformitatea cu realitatea a informatiilor, documentelor si datelor supuse publicarii pe Platforma, ca Urgente, revine Profesorilor/Cetatenilor.
  2. Urgentele in educatie sunt afisate pe Platforma doar daca sunt respectate cerintele privind natura si scopul semnalarii ce pot fi promovate prin intermediul HartaEDU.ro, astfel cum au fost descrise anterior.
  3. Donatorii sunt informati corespunzator cu privire la elementele unei Urgente in educatie, urmand a decide daca se vor implica total sau partial in remedierea acesteia.
  4. Resursele alocate de donatori in sprijinul Urgentelor ajung la beneficiar in forma si modalitatea aferenta realizarii acestora, in modul convenit direct intre donator si beneficiar. Prin exceptie este posibil ca aceste resurse sa ajunga la institutia de invatamant din care face parte initiatorul Urgentei, prin intermedierea NARADA.
 2. In principiu, mecanismul de functionare implica urmatoarele etape:
  1. Semnalarea Urgentei in educatie:
   1. Profesorul/Cetateanul ajunge pe Platforma unde se documenteaza despre cum poate semnala o urgenta, informandu-se despre tipurile de urgente pe care le poate semnala din brosurile prestabilite;
   2. Pentru semnalarea unei Urgente, utilizatorul va trebui sa isi creeze un cont de Profesor/Cetatean. Utilizatorul are posibilitatea de a se inregistra si conecta si prin platforma Facebook.
   3. In procesul de creare cont utilizatorul trebuie sa selecteze una din doua optiuni. Prin bifarea primei optiuni, acesta declara ca detine calitatea de Profesor, astfel cum a fost definita in prezentul Document, in timp ce prin bifarea celei de-a doua optiuni acesta declara ca nu detine calitatea de Profesor, ci este Cetatean, conform definitiei date in prezentul Document;
   4. In ambele situatii, utilizatorul poate fi nevoit sa puna la dispozitia NARADA o serie de documente justificative, strict in scopul verificarii identitatii si detinatorului contului.Daca dupa verificarea identitatii, admin-ul nu valideaza contul, utilizatorul va primi un mail de notificare din partea unui admin Narada prin care va fi indrumat cu privire la ce are de facut pentru a valida contul;
   5. Dupa sign-up Profesorul/Cetateanul primeste un e-mail de confirmare si un link in care i se cere sa confirme contul, in vederea validarii adresei de e-mail furnizate; Pana la confirmarea contului nu se poate semnala nicio Urgenta;
   6. Daca dupa ce si-a creat cont, utilizatorul nu initiaza o Urgenta, acesta ar putea sa primeasca un set de notificari prin e-mail in care este incurajat sa faca acest lucru;
   7. Profesorul/Cetateanul incepe procesul de semnalare Urgenta prin completarea formularului „Adauga o alerta”;
   8. Profesorul/Cetateanul completeaza rubricile cu datele relevante urgentei pe care o doreste mapata, completeaza informatiile necesare si incarca materialele foto-video necesare si optionale.
   9. Dupa efectuarea acestor operatiuni, Urgenta poate fi previzualizata, editata si transmisa spre publicare.
   10. Dupa transmiterea spre publicare, Profesorul/Cetateanul primeste un mesaj in care i se confirma ca Alerta sa a fost depusa cu succes si ca va fi verificata de un Admin. Acesta verifica daca Proiectul respecta principiile si obiectivele NARADA, in raport de natura si scopul acestuia, ca filtru principal intre Urgentele depuse si cele publicate pe Platforma; Echipa NARADA poate lua legatura cu Profesorul/Cetateanul in vederea clarificarii postarii. Verificarea presupune aspecte de forma, nu si fond;
   11. Procedura de validare a fiecarei Alerte poate dura pana la 5 zile lucratoare; Procedura de validare presupune verificarea conditiilor de forma, nu si conformitatea cu realitatea a celor supuse spre validare;
   12. In cazul in care Proiectul nu este validat, acesta nu va fi publicat. Profesorul/Cetateanul primeste o informare in acest sens;
   13. Daca Alerta a fost validata, Profesorul/Cetateanul primeste un e-mail de confirmare in care este inclus un link catre pagina Alertei sau de pe HartaEDU.ro, pe care va fi incurajat sa-l distribuie pe retelele de socializare/in randul cunoscutilor, pentru a creste sansele de finantare a Urgentei in educatie mapate;
   14. Perioada de valabilitate a Urgentei este de 1 an de la publicarea acesteia pe platforma HartaEDU.ro.
   15. Daca la momentul expirarii proiectului, Urgenta nu a fost remediata, se face o actualizare a datelor si informatiilor si, dupa caz, se prelungeste valabilitatea acestia, sau se sterge de pe harta.
   16. Daca proiectul este 100% finantat, atat initiatorul cat si donatorii au obligatia de a informa NARADA fara intarziere. Daca aceste aspecte nu sunt aduse la cunostinta NARADA, si ca urmare, intervin vatamari fata de terte persoane, initiatorul si/sau donatorii vor raspunde de acoperirea acestor prejudicii, in masura in care ele sunt dovedite.
  2. Contributia Utilizatorilor, Sustinatorilor si a Cetatenilor la Alerte:
   1. Utilizatorul intra pe platforma si ajunge pe pagina de Urgente in educatie, unde pot observa toate Alertele mapate din Romania.
   2. Utilizatorii aleg Urgenta si decid cu privire la felul in care sa contribuie pentru acesta, avand urmatoarele optiuni – sa sustina Alerta/distribuie pe retele sociale sau sa faca o donatie directa catre NARADA;
   3. Sustinatorii aleg o Urgenta semnalata pe platforma si transmit un mesaj de sustinere catre Urgenta selectata care va fi publicat in subsectiunea aferenta. In situatia in care Sustinatorii aleg sa distribuie Urgenta pe una din retelele lor de Social Media, Narada le va transmite in mod automat un mesaj de incurajare sa distribuie acea urgenta si pe celelalte canale de social media pe care le detin, spre exemplu: Instagram, Twitter, LinkedIn, etc.
   4. Donatorul poate contribui prin doua mijloace: donatie prin transfer bancar sau donatie direct cu cardul;
   5. In cazul donatiei prin transfer bancar, acesta va primi pe mail detaliile bancare si instructiunile de transfer.
   6. Daca utilizatorul opteaza sa doneze folosind cardul, acesta va trebui sa furnizeze datele personale (nume, prenume, adresa de mail), detaliile cardului, suma pe care doreste sa o doneze si datele de facturare. Donatorul are optiunea de a face si o donatie anonima.
   7. In situatia in care utilizatorul nu realizeaza transferul, in cazul transferului bancar, se va retine in baza de date o intentie de donatie. In baza acelestei intentii, se va verifica daca in perioada urmatoare a fost realizata sau nu o donatie prin transfer bancar, iar in caz contrar NARADA isi rezerva dreptul de a reveni cu un mesaj de incurajare prin e-mail in vederea finalizarii operatiunii incepute;
   8. Odata ce utilizatorul a efectuat o donatie, utilizand oricare din metodele mentioante mai sus, Narada transmite un e-mail de multumire.

De avut in vedere!

Simpla publicare a Urgentei pe Platforma nu obliga NARADA sub nicio forma daca Donatorii nu aloca resurse in aceasta directie. De asemenea, NARADA va sustine Alerta, in masura in care exista resurse alocate, strict in scopurile descrise in Proiect. Pentru evitarea oricarui dubiu, NARADA nu se obliga in niciun fel sa sustina Alerta nici in modalitatea prevazuta in Urgenta si nici in alte modalitati prezentate ulterior de Initiator.

VI. DREPTURILE SI OBLIGATIILE DONATORILOR

 1. Poate fi sustinator sau donator orice juridica care doreste sa se implice pentru popularizarea si/sau alocarea resurselor necesare unui Proiect. Persoanele juridice care doresc sa se implice in sustinerea unui Proiect, vor trebui sa isi creeze un cont de Cetatean pe Platforma si sa ia legatura direct cu beneficiarii Urgentelor.
 2. NARADA pune la dispozitia Donatorilor posibilitatea de a contribui prin doua tipuri de donatii: donatii pentru Urgente (donatorul este liber sa modalitatea in care va contribui, fiind un aspect stabilit direct intre acesta si beneficiar, NARADA fiind doar intermediar prin Platforma) si donatii organizationale (pentru NARADA).
 3. In cazul donatiilor organizationale, Donatorul poate opta si pentru plata recurenta, existand posibilitatea sa i se retraga lunar din cont suma cu privire la care isi exprima dorinta sa sustina NARADA.
 4. Fiecare Donator are dreptul sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sale, intr-un mod care sa nu lezeze, direct sau indirect, NARADA, Platforma (HartaEDU.ro), Alerta sponsorizata, Partenerii NARADA, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica.
 5. Acesti Termeni si Conditii reprezinta oferta de a contracta pentru Donator in sensul art. 1188 din Codul Civil. In acest sens, Donatorul intelege ca prin acceptarea Termenilor si Conditiilor fie prin mijloace electronice, fie in format fizic, acesta isi asuma obligatiile stipulate in cadrul acestora si isi insuseste ca atare toate prevederile astfel reglementate, asemenea acceptare fie prin mijloace electronice, fie in format fizic reprezentand act si fapt concludent in sensul prevederilor art. 1186 (2) din Codul Civil.
 6. Donatorul va lua toate masurile necesare pentru a se asigura de corecta utilizare a Platformei HartaEDU.ro. In caz de folosire neautorizata a datelor sale, Donatorul este raspunzator pentru toate prejudiciile cauzate NARADA.
 7. Prin acceptarea prevederilor prezentului Document, Donatorul este de acord ca, in cazul in care va transmite anumite sugestii sau comentarii pentru implementarea efectiva a Proiectelor, acestea vor deveni proprietatea intelectuala a NARADA si renunta in mod expres la dreptul de pretinde orice beneficiu material sau de alta natura ca urmare a transmiterii acestor sugestii sau comentarii. Acelasi rationament se aplica pentru orice comentariu publicat pe Platforma de utilizatori.
 8. In cazul in care Donatorul, ca urmare a deciziei sale de a sprijini unul sau mai multe Proiecte afisate pe Platforma, va primi de la echipa NARADA orice fel de date cu caracter personal ale membrilor echipei NARADA, Profesorilor sau Beneficiarilor acestor Proiecte, Donatorul si toti reprezentantii sau angajatii sai, care au sau nu au un rol direct in sustinerea Proiectelor, se obliga sa acorde protectia necesara acestor date, in conformitate cu prevederile legale aplicabile din legislatia nationala si/sau europeana.

VII. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PROFESORILOR/CETATENILOR

 1. Prin acceptarea prezentului Document si inregistrarea ca Profesor/Cetatean pe Platforma, Utilizatorul declara in mod expres si este de acord ca:
  1. Datele, informatiile si documentele furnizate sunt adevarate, reflecta realitatea, respecta rigorile bunei-credinte si bunele-moravuri.
  2. Detine, la momentul completarii formularului pentru semnalarea Urgentei, calitatea pe care o declara.
  3. Este singurul responsabil pentru pastrarea confidentialitatii datelor de autentificare ale contului creat pe Platforma si nu le va divulga in sensul partajarii contului intre mai multe persoane.
  4. Va notifica in termen de maxim 3 zile echipa NARADA daca, ulterior completarii formularului pentru semnalarea Urgentei si pana ca acesta sa fie considerat mapat si finalizat, nu mai detine calitatea declarata prin formular.
  5. Activitatea propusa este legala si in conformitate cu standardele profesionale la care a aderat, precum si cu regulamentele de functionare ale institutiei din care face parte.
  6. Fotografiile sau orice alte materiale transmise impreuna cu formularul pot fi folosite pentru afisarea pe platforma a Urgentei, nefacand obiectul drepturilor de autor sau de proprietate intelectuala al altei/altor persoane.
  7. In cazul in care sunt trimise catre NARADA fotografii sau inregistrari video in care apar si copii, ulterior implementarii proiectului sau inaintea acestui pas, exista in acest sens acordul scris din partea reprezentantilor legali ai copiilor pentru folosirea acestora in scopul sustinerii Proiectului. Desi NARADA publica aceste informatii in vederea realizarii intereselor sale legitime si in conformitate cu dispozitiile Legii 190/2018 privind aplicarea Regulamentul General privind Protectia Datelor, organizatia doreste sa se asigure ca reprezentantii legali ai Beneficiarilor finali nu se opun unui astfel de demers, punand, mai intai de toate, drepturile persoanelor vizate la viata privata si protejand minorii, ca persoane vizate vulnerabile.
  8. Alerta nu va produce discriminari de orice natura fata de Beneficiarii sai si nici nu va leza in orice mod optiunile religioase sau politice ale acestora, precum si ca este in concordanta cu cerintele institutiei de invatamant in ceea ce priveste mobilierul, echipamentele si materialele sau alte tipuri de bunuri solicitate prin Proiect.
  9. In cazul in care Alerta mapata va primi sponsorizarea/donatia necesara, va obtine toate avizele si/sau aprobarile necesare pentru implementarea sa, daca este cazul, fiind singurul responsabil pentru imposibilitatea de implementare in cazul lipsei acestora.
 2. Initiatorii vor ideplini formalitatile legale impuse de NARADA astfel incat activitatea lor sa se desfasoare in deplina legalitate. De asemenea, vor participa la toate instructajele/instruirile specifice impuse de legislatia aplicabila.

VII. ROLUL ACTIV AL NARADA

 1. Inainte de a fi afisate pe Platforma, NARADA va analiza daca Alertele respecta principiile si obiectivele NARADA, in raport de natura si scopul fiecareia, fiind posibila solicitarea de date sau informatii suplimentare cu privire la bunurile si/sau serviciile solicitate in cadrul Urgentelor.
 2. In acest sens, echipa NARADA va verifica informatiile furnizate de Initiator, precum si alte cerinte specifice Urgentei, verificarea fiind efectuata cu buna-credinta de echipa NARADA, dar neputand fi considerata o verificare tehnica asupra tuturor aspectelor esentiale pentru implementarea Proiectului, intreaga responsabilitate pentru buna desfasurare a etapelor de implementare revenind Initiatorului care a transmis acea Alerta.
 3. De asemenea, NARADA va aduna o serie de informatii relevante, sub diferite forme, referitoare la etapele aferente derularii fiecarui Proiect declarat realizat.

IX. ASPECTE FINALE

 1. Acesti Termeni si Conditii sunt guvernati de prevederile legii romane.
 2. Orice disputa cu referire la prezentul Document care ar putea sa apara se va rezolva pe cale amiabila. Daca aceasta nu va fi posibila, conflictul va fi solutionat de catre instanta competenta din Municipiul Bucuresti, in conformitate cu legile romane in vigoare.
 3. Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.
 4. 4. Prevederile acestui document se completeaza cu dispozitiile Politicii de Confidentiliatate si ale Politicii de Cookies publicate pe Platforma https://hartaedu.ro/ .

Data ultimei modificari: 05.10.2021