REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI ORGANIZAT PE PLATFORMA HARTAEDU.RO
ORGANIZATOR: ASOCIATIA NARADA

Continut

Articolul 1. Organizatorul si Regulamentul Oficial al Concursului

1.1. Concursul este organizat si desfasurat de Asociatia NARADA, cu sediul in Strada Iovita, nr. 23 – 27, etaj 6, ap. 24, sector 5, Bucuresti, adresa de corespondenta Str. Fabrica de Glucoza nr. 9B, Intrarea CA, Et. 5, Ap. 502, Sector 2, Bucuresti , inregistrata in Registrul Entitatilor & Unitatilor de Cult sub nr. 8118636/17.02.2020, avand cod de identificare fiscala RO42157184, precum si in registrul Asociatiilor si Fundatiilor sub nr. 28945/A/2019, reprezentata prin Andra Munteanu in calitatea sa de Presedinte.

1.2. Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Concursului (denumit in continuare „Regulament Oficial”), potrivit celor mentionate mai jos. 

1.3. Regulamentul Oficial este facut public conform legislatiei aplicabile din Romania fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane, atat pe platforma HartaEdu https://hartaedu.ro/regulament/ (denumita in continuare „Platforma”) cat si in baza solicitarii persoanelor interesate transmisa catre adresa de e-mail [email protected] sau la adresa de corepondenta din  Str. Fabrica de Glucoza nr. 9B, Intrarea CA, Et. 5, Ap. 502, Sector 2, Bucuresti, pe intreaga durata a Concursului potrivit celor mentionate in Articolul 3. Rugam persoanele care transmit astfel de solicitari sa precizeze in subiectul e-mailului sau pe plicul de corespondenta informatii precum „regulament concurs HartaEdu”. 

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea in prealabil a actului aditional modificator al prezentului Regulament Oficial. Actul aditional modificator al prezentului Regulament Oficial va fi publicat pe Platforma (in completarea Regulamentului Oficial), urmand a fi in acelasi timp disponibil in mod gratuit oricarei persoane conform procedurilor prevazute la art. 1.3. de mai sus.

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, inceta si/sau intrerupe oricand desfasurarea Concursului, fara vreo obligatie fata de participanti.

Articolul 2. Aria de desfasurare a Concursului

2.1. Concursul este organizat si se desfasoara pe platforma HartaEdu. Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot scrie la adresa de e-mail: [email protected] sau adresa de corepondenta din  Str. Fabrica de Glucoza nr. 9B, Intrarea CA, Et. 5, Ap. 502, Sector 2, Bucuresti, pe intreaga durata a Concursului, potrivit celor mentionate in Articolul 3 de mai jos. Organizatorul va trimite in acest caz un raspuns in scris pe adresa de e-mail furnizata sau la domiciliul participantului (daca acesta isi manifesta in scris dorinta de a primi raspunsul la adresa de domiciliu si indica in mod voluntar informatii concrete in acest sens) in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii cererii de informatii.

Articolul 3. Durata Concursului


3.1. Concursul se desfasoara dupa cum urmeaza:

– Etapa 1 : in intervalul 02.05.2022 (ora 08.00)– 16.05.2022 (ora 23:59). Castigatorii urmand sa fie anuntati pe data de 19.05.2022.
– Etapa 2 : intervalul va fi comunicat dupa data de 19.05.2022

3.2. Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial urmand a se completa, daca este cazul, cu detaliile prevazute in actele aditionale. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare a Concursului pe parcursul derularii acestuia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, conform prevederilor din Articolul 1 de mai sus.

Articolul 4. Dreptul de Participare

4.1. Concursul este deschis participarii tuturor profesorilor inscrisi pe HartaEdu care inscriu cel putin o alerta in platforma sau care au inscris deja una sau mai multe alerte in platforma HartaEdu, inainte de inceperea campaniei. 

Articolul 5. Mecanismul de desfasurare al Concursului. Inscrierea in Concurs

5.1. Inscrierea in Concurs se realizeaza in mod voluntar, astfel:

  1. a) Se parcurge Regulamentul Oficial;
  2. b) Profesorii inscriu in platforma HartaEdu alerta/alertele referitoare la nevoile unitatii de invatamant in care activeaza. Orice alerta este eligibila, fie ca exista deja pe HartaEdu, fie ca este adaugata dupa inceperea prezentei campanii;  
  3. c) Profesorii sunt incurajati sa mobilizeze si sa atraga pe perioada derularii Concursului cat mai multi sustinatori pentru alerta publicata de ei in Platforma; Sustinatorii reprezinta persoane unice, care acceseaza Platforma hartaedu.ro si publica unul sau mai multe mesaje prin cadrul functionalitatii dedicate de pe Platforma pentru alerta / alertele pe care le sprijina in vederea obtinerii finantarii. Numarul sustinatorilor pentru fiecare alerta este calculat automat de catre Platforma si afisat pe pagina fiecarei alerte. Prezentul articol s-a modificat conform actului aditional nr.1 din 10.5.2022 (vezi in josul paginii).
  4. d) nu pot fi finanțate două sau mai multe alerte de la aceeasi scoală/profesor alertant cu exceptia cazului in care alertele castigatoare insumeaza o valoare mai mica decat contravaloarea de la punctul 6.2; 

5.2. Mecanismul de desemnare a castigatorilor

Ulterior finalizarii duratei Concursului, nu mai tarziu de 72 de ore de la momentul finalizarii concursului, Organizatorul, va desemna castigatorii Concursului care se vor numi in functie de numarul cel mai mare de sustinatori stransi pentru fiecare alerta in parte astfel:

Etapa 1: va fi desemnata castigatoare alerta care a atras cei mai multi sustinatori, urmand a fi premiate si urmatoarele 19 locuri in functie de numarul de sustinatori stransi pe perioada concursului, in ordine descrescatoare. 

Etapa 2. Va fi comunicata dupa data de 19.05.2022

Alertele castigatoare vor fi publicate pe retelele de social media ale Asociatiei Narada imediat dupa desemnarea castigatorilor.

Articolul 6. Premiile Concursului

6.1. Premiile constau in alerte finantate reprezentand bunuri materiale si/sau servicii in valoare totala de 50.000 de euro, in doua etape, etapa 1 contravaloarea a 35.000 de euro, etapa 2 contravaloarea a 15.000 de euro.

Premiile vor lua forma unor  contracte de sponsorizare, incheiate intre Asociatia Narada (in calitate de sponsor) si fiecare unitate de invatamant (in calitate de beneficiar), vor reprezenta transferul dreptului de proprietate de la Sponsor la Beneficiar, a bunurilor materiale si/sau a  serviciilor, in functie de particularitatile fiecarei alerte semnalate.

 6.2. Etapa 1 :vor fi finantate cel putin 20 de alerte in valoare de totala echivalenta cu  35.000 de euro, dupa cum urmeaza :

Locul 1 – bunuri si /sau servicii in contravaloarea de  10.000 euro; 

Locul 2 – bunuri si /sau servicii in contravaloarea de  5.000 euro; 

Locul 3 – bunuri si /sau servicii in contravaloarea de  3.000 euro; 

Locurile 4-20 – bunuri si /sau servicii in contravaloarea de cate 1000 euro pentru fiecare loc; 

6.3 Etapa 2. Va fi comunicata dupa data de 19.05.2022

6.4. In vederea justificarii cheltuielilor conform prezentei sectiuni, Organizatorul va incheia cu fiecare unitate de invatamant un contract de sponsorizare ce va avea obiect bunuri si/sau servicii in contravaloarea premiului castigat, bunuri si/sau servicii ce vor fi folosite de unitatea de invatamant in mod exclusiv pentru alerta semnalata in Platforma.

6.5. In cazul in care alerta/alertele câștigătoare depășeșc valoarea finantariii disponibile conform clasamentului mentionat la punctul 6.2, acestea pot rămâne pe HartaEdu până când primesc finanțarea de care au nevoie.

6.6. In cazul in care alerta/alertele câștigătoare totalizeaza o contravaloarea mai mică decat finatarea disponibila conform clasamentului mentionat la punctul 6.2, profesorul alertant poate sa mai adauge alerte, pana la acoperirea bugetului disponibil, intr-un termen de 30 zile calendaristice.  Dupa expirarea termenului de 30 zile nu se mai pot adauga alte alerte si consideram ca profesorul renunta la dreptul de a folosi intregul buget disponibil. 

Articolul 7. Mecanismul de acordare si revendicare a premiilor

7.1. Etapa 1 :vor fi premiate primele 20 de alerte care atrag cei mai multi sustinatori, in ordine descrescatoare, alerta cu cei mai multi castigatori va castiga Premiul 1.

Etapa 2. Va fi comunicata dupa data de 19.05.2022

7.2. Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul Concursului, inlocuirea premiilor sau schimbarea parametrilor acestora. Premiile constau bunuri si/sau servicii care vor fi acordate de Narada sub forma unei sponsorizari a unitatii de invatamant in cadrul careia a fost semnalata alerta; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, premiul/premiile concursului ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului .

7.3. Daca in timpul Concursului nu se inscrie niciun participant ori se inscriu mai putini participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Concursului ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

7.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a organiza un al doilea concurs in cazul in care premiile prezentului concursului raman neatribuite sau in situatia suplimentarii bugetului existent.

Articolul 8. Raspunderea

8.1. Prin participarea la Concurs, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze prevederilor prezentului Regulament Oficial, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate de Organizator legate de implementarea prezentului Concurs.

8.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant care afecteaza bunul mers al Concursului sau renumele Organizatorului.

8.3. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiului/incetarii campaniei, exceptie facand situatiile concrete in care persoanele interesate, in calitatea lor de persoane vizate, isi exercita in limitele legale drepturile prevazute de legislatia aplicabila in materie de protectie a datelor cu caracter personal. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

8.4. Prin participarea la Concurs, participantul declara pe propria raspundere ca a luat cunostinta de continutul acestui document si ca a fost informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate in vederea derularii Concursului.

8.5. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in scop de prevenire sau sanctionare a oricarui caz de frauda, abuz, tentativa de frauda sau abuz sau orice alte activitati sau care ar putea afecta desfasurarea, imaginea sau costurile acestei campanii sau care ar putea duce la incalcarea drepturilor tertilor.

Articolul 9. Protectia datelor cu caracter personal

9.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Regulamentului nr. 679/2016 (Regulamentul General pentru Protectia Datelor), ale Legii 190/2018 privind aplicarea acestui Regulament dar si bunele practici in materie de prelucrare a datelor in scopuri de marketing, in calitate de operator de date cu caracter personal. 

9.2. Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului vor fi pastrate doar in vederea organizarii evidentelor financiar contabile in termenii prezentati in Regulament.

9.3. Castigatorul intelege si accepta faptul ca Organizatorul va colecta strict informatii necesare eventualelor verificari ale organelor fiscale privind legalitatea campaniei. Aceste informatii sunt limitate la data participarii, nume si prenume profesorului care inscrie alerta in platforma, Organizatorul necolectand date ce nu sunt necesare scopului colectarii, precum CNP sau serie si numar buletin.

9.4. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor. In acest sens, Organizatorul a implementat o serie de masuri tehnice si organizatorice adecvate prin raportare la procesele de prelucrare aferente acestui Concurs. 

9.5. Participantul la Concurs, in calitate de persoana vizata, are urmatoarele drepturi:

– dreptul de a solicita in scris o confirmare a faptului ca datele sale cu caracter personal sunt prelucrate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR); 

– dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de rectificare, art. 16 GDPR); 

– dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si, in cazul in care datele cu caracter personal au fost facute publice, transmiterea informatiilor referitoare la solicitarea de stergere catre alti operatori (dreptul de stergere, articolul 17 GDPR); 

– dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor (dreptul la restrictionarea prelucrarii, articolul 18 GDPR); 

– dreptul se a solicita transferul datelor catre alt operator (dreptul la portabilitate, articolul 20 GDPR);

– dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu intentia de a inceta prelucrarea (dreptul la opozitie, articolul 21 GDPR); 

– dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere in cazul in care considera ca drepturile sale au fost incalcate (articolul 77 GDPR); 

9.6. In cazul in care exista intrebari legate de prezenta sectiune ori de prelucrarile de date aferente Concursului, persoana vizata este rugata sa transmita o solicitare scrisa:

la adresa de e-mail: [email protected] sau in scris, prin posta, la urmatoarea adresa: Str. Fabrica de Glucoza nr. 9B, Intrarea CA, Et. 5, Ap. 502, Sector 2, Bucuresti.

Persoanele care transmit astfel de solicitari catre Organizator sunt rugate sa mentioneze in subiectul e-mailului informatii precum “protectia datelor”/ „prelucrare date concurs” , in acest mod existand garantia ca solicitarile vor fi tratate cu prioritate. 

Persoana vizata va primi un raspuns in termen de 30 de zile de la comunicarea documentului catre Operator, o extindere a acestui termen putand opera numai in situatii exceptionale. In aceste cazuri, persoana vizata va fi informata in mod corespunzator cu privire la acest termen.

Articolul 10. Incetarea Concursului inainte de termen

10.1. Concursul poate inceta inainte de termen doar in caz de forta majora, caz fortuit, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Concursul organizat in perioadele precizate in anexele prezentului Regulament. Incetarea Concursului inainte de termen va fi facuta publica de Organizator.

Articolul 11. Forta Majora si Cazul Fortuit

11.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

11.2. Cazul fortuit este definit ca fiind un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

11.3. Daca o situatie de forta majora sau un caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora sau cazul fortuit, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Concurs existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau al cazului fortuit.

Articolul 12. Litigii

12.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

12.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a Platformei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.

Articolul 13. Dispozitii finale

13.1. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea dispozitiilor legale astazi, 29.04.2022.

 

Act Aditional nr.1 din 10.05.2022

 

Articolul 5.1. 3c) s-a modificat dupa cum urmeaza:

 

Și copiii vulnerabili au dreptul să meargă la școală!

Ai șansa de a solicita pentru elevii tăi kit-uri complete de ghiozdane, geci, rechizite și încălțăminte, fără de care ei nu pot merge la școală anul următor!