• Elevi impactați: 167 elevi
 • Grupa de învățământ: Liceu, Școală profesională
 • Urgența alertei: Foarte urgenta
 • Unitatea scolara:Liceul Teologic Episcop Melchisedec Roman
 • Nevoi menționate: Echipamente de Laborator
Problema sesizată

Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” din Roman funcționează în clădirea Seminarului Teologic ”Sfântul Gheorghe” din localitate, construită în etape succesive, între anii 1884 – 1926.

Începând cu anul 2014, în cadrul instituției de învățământ seminarial funcționează, la inițiativa și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, o școală postliceală sanitară fără plată, formă de învățământ superior non-universitar, în care profesori, medici și maiștri instructori pregătesc asistenți medicali generaliști, în colaborare cu Spitalul Municipal Roman. Această specializare a fost acreditată prin ordin de ministru în luna mai a anului curent, absolvenții ei promovând în unanimitate examenul de certificare profesională începând cu anul 2017, și înregistrând un procent foarte bun de inserție pe piața muncii în domeniul medical, de 82%. Nevoia de material didactic pentru activitățile practice din sala de nursing este cu atât mai acută cu cât pandemia a adus populația școlară în imposibilitatea de a mai desfășura stagii clinice - învățământul practic reprezintând celula fundamentală a învățământului tehnic - datorită restricțiilor impuse cu privire la accesul în unitățile de spitalizare. Stagiul clinic în ultimele trei semestre s-a desfășurat în condiții nefirești, fie online, fie, în cel mai fericit caz, în spațiile școlii. De aceea este absolut necesar, pentru recuperarea deficitului de instruire practică, să se achiziționeze șase manechine avansate de adult pentru nursing, precum și brațe și mâini pentru instructaj în vederea injecțiilor și a perfuziilor, precum și alte elemente necesare instrumentarului de laborator.

Lucrările pe care elevii le susțin la sfârșitul de ciclu în vederea obținerii calificării profesionale de asistent medical generalist reprezintă studii de caz cu privire la diferite tipuri de patologii, fiindu-le necesare, în vederea unei documentări adecvate, contactele directe cu pacienții, precum și familiarizarea prealabilă cu procedurile medicale. Este nevoie ca elevii de învățământ postliceal sanitar să deprindă manevrele medicale elementare utilizând manechinele medicale, din moment ce contactul cu pacienții în vederea exercițiului anamnetic se realizează destul de sporadic în aceste condiții.

Școala postliceală are un efectiv de 167 de elevi, pregătiți de un număr de 22 de cadre didactice titulare sau asociate, cu experiență în pregătirea și instruirea practică obținută atât în unitate cât și în cadrul altor școli similare, și se are în vedere dezvoltarea altor specializări necesare vieții medicale din municipiul Roman și din zona metropolitană. La nivelul unității sunt șase grupe de învățământ postliceal – câte două pentru fiecare dintre cei trei ani, motiv pentru care, în vederea unei instruiri profesionale eficiente solicităm achiziționarea a șase manechine performante cu aplicații multiple pentru o mai eficientă desfășurare a activităților de învățământ clinic în clasă, ținând cont de condițiile impuse de necesitatea păstrării distanțării sociale și a normelor de protecție epidemiologice. Reușita unui astfel de proiect, prin care cele șase clase ar deveni spații dotate în măsură să asigure o bună pregătire practică ar surmonta din deficitul creat în ultimii doi ani privind desfășurarea stagiului clinic în spitale și alte unități de asigurare a sănătății.

Prezenta strategie a liceului se dorește o sinteză între reperele naţionale şi europene ale educaţiei şi valorile şcolii, sinteză care face trimitere la performanţă intelectuală, studiu, competiţie, respectul pentru ştiinţă, pentru cultură și credință, pentru elitele intelectuale şi morale autentice.

O preocupare constantă a instituției noastre constă în eficientizarea activităţii din şcoală, iniţiindu-se un dialog permanent cu profesorii şcolii, cu elevii, cu Asociaţia de Părinţi, astfel încât deciziile să fie fundamentate pe comunicarea şi colaborarea principalilor factori şi beneficiari ai actului educaţional de la nivelul unității noastre școlare.

Dezbaterile din cadrul comisiilor metodice şi catedrelor, problematica pusă în discuţie în cadrul Consiliului profesoral, hotărârile luate la acest nivel, precum şi cele din cadrul Consiliului de Administraţie urmăresc cu prioritate îmbunătăţirea calităţii demersului didactic şi adecvarea ofertei educaţionale la cerinţele societăţii actuale.

Implicarea şcolii noastre în viaţa comunităţii este o preocupare permanentă a Liceul Teologic „Episcop Melchisedec" Roman, concretizată în derularea unor activităţi, proiecte şi parteneriate devenite deja tradiţie sau, dimpotrivă, rezultate ale spiritului inovator specific modernităţii.

O prioritate o constituie implicarea în parteneriate şcolare cu autorităţile locale, în vederea dotării şcolii, a renovării şi modernizării acesteia.

Un alt aspect al activităţii noastre este reprezentat de colaborarea cu ONG-uri şi fundaţii care, prin organizarea unor seminarii, work-shop-uri şi manifestări specifice la nivel de clasă, şcoală, comunitate conferă posibilitatea elevilor de a participa la acţiuni de voluntariat, campanii de informare, de protejare a mediului, de prevenţie a consumului de alcool şi de droguri etc.

Parteneriatul dintre şcoală şi comunitate poate conduce la îmbunătăţirea climatului şcolar, stimulând activitatea elevilor capabili de performanţă. Astfel, rezultatele de excepţie sunt mediatizate în presa scrisă şi audio-vizuală locală şi naţională.

Manifestările ocazionate de sărbătorile religioase constituie un bun prilej de evidenţiere a spiritului umanitar, cetăţenesc şi comunitar, prin prezenţa elevilor noştri la cămine de copii şi de bătrâni, prin acţiuni umanitare şi de voluntariat.

Ne dorim ca dotările unei săli moderne de nursing, ce poate să contribuie la îmbunătățirea expertizei profesionale în domeniul sanitar. Spitalul Precista Mare va reprezenta obiectul unui proces de renovare și dotare în perioada următoare, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, instituția canonic superioară Liceului Teologic „Episcop Melchisedec” urmărind să realizeze un obiectiv extrem de important în dezvoltarea locală, redând comunității un obiectiv medical extrem de necesar, deoarece se va axa pe îngrijiri paleative, domeniu a cărui dezvoltare la nivel național e de dată recentă. Acest obiectiv este menit să asigure servicii medicale unei populaţii zonale estimată la un numar de aproximativ 200 000 locuitori.  Spitalul va  asigura servicii medicale atât pentru locuitorii municipiului Roman cât şi pentru un număr de 30 comune din județele Neamt, Iasi, Vaslui si Bacău.

Semnificative în organizarea si desfășurarea activităților acestui spital vor fi modificările demografice așteptate atât la nivel național cât si regional: îmbătrânirea populației, creșterea speranței de viață , migrația în străinătate a populației active, creșterea numărului șomerilor, scăderea natalității, creșterea numărului pacienților cronici care necesită suport medical continuu.

Ne exprimăm speranța că această nevoie educațională pe care o semnalăm poate fi depășită cu ajutorul dumneavoastră, și estimăm că obiectivul strategic pe care ne dorim să îl atingem împreună va reprezinta un pas important în dezvoltarea profesională, precum și în prograsul actului didactic.

Demersuri realizate

Dezvoltarea instituțională a Liceului Teologic „Episcop Melchisedec” Roman constituie obiectivul asumat prin consultare de toți actorii actului educational al acestei școli de tradiție. Realizarea unui laborator de nursing bine echipat a constituit din 2014 una din țintele strategice ale școlii, tocmai pentru a da satisfacție populației școlare cu privire la nevoia de dezvoltare a deprinderilor practice necesare în expertiza profesională a absolvenților de învățământ postliceal sanitar.

Astfel, în ianuarie 2018 s-a realizat dotarea cu mobilier școlar a unui spațiu generos, de 120 metri pătrați, cu funcțiunea de aulă a claselor de nivel postliceal. Tot în vederea atingerii acestei ținte strategice, s-a recurs la un parteneriat cu o instituție de transport, dispusă la nivelul începutului de an 2019 să suporte achiziționarea de materiale didactice și de instrumentar medical, cu un buget estimativ de 100000 lei. Firma nu a mai putut onora un astfel de angajament, datorită dificultăților economice aduse de pandemie. În vederea digitizării procesului de învățământ s-au solicitat prin intermediul unor proiecte precum ROSE ori Școala de acasă dispozitive necesare învățământului online. Cu toate aceste rezultate bune în procesul de dotare a unității, instituția a rămas deficitară, din cause obiective, la dotarea cabinetelor și laboratoarelor.

Pentru liceele cu profil vocațional nu au existat axe de finanțare prin intermediul POR  în exercițiul financiar 2014-2020. În principiu, partenerii educaționali precum Arhiepiscopia Romanului și Bacăului sau Spitalul Municipal de Urgență Roman au colaborat în vederea atingerii unui nivel minimal de dotare până la începutul pandemiei.

Detalii de contact
 • Institutie de invatamant: Liceul Teologic Episcop Melchisedec Roman
 • Localitatea Roman
 • Persoana de contact: Chiritoiu Catalina
 • Telefon: 0233740906
 • Trimite e-mail
 • Alertă adaugată de: Monahia Irina
Localizare

strada Alexandru cel Bun nr. 2 Roman

101 Susținători

Mesajul tău de incurajare va fi publicat

Publicând acest mesaj, ești de acord să primești notificări periodice din partea hartaedu.ro

Cum mă pot implica

În calitate de persoană fizică sau persoană juridica, poți susține acest caz prin donații în bani, în bunuri, prestări de servicii sau pur și simplu activitate independentă de voluntariat. Dacă ai fost impresionat de caz, însă nu ai în acest moment posibilitatea de a contribui, poți ajuta la creșterea awareness-ului său distribuind-o pe rețelele de socializare.

Pentru a începe să contribui la soluționarea problemei, contactează unitatea de învățământ sau profesorul aplicant pentru a stabili strategia pe mai departe. În acest sens, platforma îți oferă multiple opțiuni de comunicare; accesând unul din butoanele de mai sus, poți suna, trimite un mail sau un mesaj în platformă persoanei de contact pentru această alertă. Butonul “Cum ajung” îți va clarifica poziția exactă a școlii, însă te încurajăm să contactezi aplicantul și să îl notifici înainte de a face o vizită instituției.

Împreună cu profesorul, stabilește o strategie de acțiune și identifică punctele exacte în care ai putea interveni pentru soluționarea problemei. Ulterior anunță-ne și pe noi în legătură cu progresul colaborării cu școala pentru a putea marca problema (sau parte din ea) drept soluționată.

Conectează-te cu persoana de contact
Am intentia de a dona produse/servicii

Completează următorul formular pentru a-ți arată intențiile față de alertă postată.

Vreau sa transmit un mesaj

Completează următorul formular pentru a-ți arată intențiile față de alertă postată.

101 Susținători

Mesajul tău de incurajare va fi publicat

Publicând acest mesaj, ești de acord să primești notificări periodice din partea hartaedu.ro
 • Amărinii Ionuț
  mai 11, 2022 at 10:25 pm

  Pe perioada pandemiei, lumea medicală a fost în prima linie a efortului de dezvoltare sociala. Aceasta breasla trebuie intarita cu neofiti bine pregatiti, care au nevoie de acest instrumentar

 • Gainariu Oana Emilia
  mai 6, 2022 at 8:14 pm

  Sustin Liceul Episcop Melchisedec. Merita totul

 • Savu Maria
  mai 6, 2022 at 6:59 pm

  Susțin dotarea cu echipamente, instrumente, mijloace tehnice audio-video, a sălii de nursing.

 • Ciobanu Carmen
  mai 6, 2022 at 12:48 pm

  Este necesar achizitionarea materialelor didactice pt sala de nurcing.

 • Nicuta Adriana
  mai 6, 2022 at 12:05 pm

  Stiu ca este mare nevoie de dotari

 • Ivan Florentin
  mai 6, 2022 at 12:05 pm

  Este necesar ca o școală postliceala sanitara sa fie dotata cu o sala de nursing cu echipament de specialitate pentru o buna pregătire a elevilor

 • Avedic Ionuț
  mai 6, 2022 at 12:00 pm

  Am fost elev al acestei scoli și știu ca este mare nevoie de dotare a sălii de nursin cu material didactic de specialitate

 • Nicuță Ioan Corneliu
  mai 6, 2022 at 11:57 am

  Stiu ca este nevoie de rezolvarea acestei alerte

 • Segneanu Ana
  mai 6, 2022 at 11:55 am

  Este nevoie de echipament medical pt ajutorarea activităților cu elevii

 • Murariu Maria
  mai 6, 2022 at 11:52 am

  Este nevoie realmente de echipament medical

 • Murariu Maria
  mai 6, 2022 at 11:51 am

  Este nevoie

 • Colonescu Elena Gabriela
  mai 6, 2022 at 11:48 am

  Susțin dezvoltarea locală!

 • David Vestinica
  mai 6, 2022 at 9:28 am

  Sunt elev la Școală postliceala sanitara și avem nevoie de echipament de specialitate pentru sala de nursing

 • Alex Enc
  mai 6, 2022 at 9:09 am

  Nevoia de material didactic pentru activitățile practice din sala de nursing este cu atât mai acută cu cât pandemia a adus populația școlară în imposibilitatea de a mai desfășura stagii clinice.

 • Rotariu Matei
  mai 6, 2022 at 9:07 am

  Este nevoie de echipament

 • Mocanu Stelian
  mai 6, 2022 at 9:05 am

  Imi place ,si este util

 • Rotariu Matei
  mai 6, 2022 at 9:04 am

  Este nevoie de echipament pentru dezvoltarea elevilor.

 • Craciun Robert-Stefan
  mai 6, 2022 at 9:04 am

  Susțin aceasta scoala

 • Craciun Robert-Stefan
  mai 6, 2022 at 9:03 am

  Îmi pasă de aceasta scoala

 • Mocanu Petru
  mai 6, 2022 at 9:03 am

  Îmi pasa de aceasta școală

 • Iovu Raluca
  mai 6, 2022 at 9:03 am

  Sunt eleva

 • Iacob Elena-Diana
  mai 6, 2022 at 9:03 am

  Sunt elevă

 • Craciun Robert-Stefan
  mai 6, 2022 at 9:02 am

  Sunt elev în aceasta scoala

 • Agoroaei Pavel
  mai 6, 2022 at 9:01 am

  Susțin întotdeauna astfel de proiecte și activități.

 • Brandabur Rares
  mai 6, 2022 at 9:00 am

  Sunt elev la această școlă.

Adauga un comentariu
Dorești să oferi o donație?
Nici o companie nu și-a exprimat intenția de a ajuta această alertă.
Fii tu primul care se implică! Click aici

Doresti sa fii tinut la curent cu aceasta alerta sau cu oricare alta ce apare in apropiere?

Lasa-ne numele si adresa ta de e-mail si vei primi un sumar al alertelor din judetul sau din regiunea .